dissabte, 19 d’abril de 2008

La cruïlla.

L'art dels musulmans almohades establerts a la vora del Guadalquivir, la perícia gòtica —també espectacular— dels castellans (i dels lleonesos), i un empelt renaixentista. La Giralda i el cel, una donació de Sevilla.